MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Disertační práce

Vliv dlouhodobé terapie inzulínovou pumpou (CSII) u pacientů s diabetes mellitus 1. typu na metabolickou kompenzaci, rozvoj komplikací a výskyt hypoglykémií. Porovnání s intenzifikovanou konvenční inzulínovou terapií (MDI)

Impact of long-term insulin pump therapy (CSII) in patients with type 1 diabetes mellitus upon metabolic compensation, development of complications and occurence of hypoglycaemia. Comparison with intensified conventional insulin therapy (MDI)
Anotace:
V práci byla hodnocena účinnost a bezpečnost léčby inzulínovou pumpou v dlouhodobém horizontu (7-8 let) u diabetiků 1. typu. Účinnost byla posuzována podle změn kompenzace diabetu a změn mikrovaskulárních komplikací. Bezpečnost byla hodnocena podle výskytu hypoglykemií a diabetické ketoacidózy a podle dalších komplikací, které léčbu inzulínovou pumpou provázejí. Výsledky u skupiny nemocných léčených …více
Abstract:
The study evaluates the efficiency and safety of insulin pump therapy within a long time horizon (7 - 8 years) in type 1 diabetes patients. Efficiency was assessed by changes in diabetes compensation and in micro vascular complications. Safety was evaluated by the occurrence of hypo-glycaemia and diabetic ketoacidosis, and by additional insulin pump therapy associated complications. Results for a cohort …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 3. 2007
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta