Bc. Daniel Volek

Diplomová práce

Dobré sousedství jako podmínka členství v EU: Případová studie Srbska

Good neighbourliness as a condition for EU membership: Case study of Serbia
Anotace:
Práce zkoumá význam dobrých sousedských vztahů v přístupovém procesu Evropské unie. Jejím hlavním cílem je tuto podmínku konceptualizovat, k čemuž využívá dosavadní poznatky o fungování principu kondicionality v rozšiřovací politice Unie. Rozsah konceptualizace je přitom definován trojicí výzkumných otázek, které se zaměřují na kondicionalitu členství, podstatu naplnění podmínky a na postavení kandidátského …více
Abstract:
The thesis examines the importance of good neighbourly relations in the process of accession to the European Union. Its main objective is to conceptualize this condition, which it does by using existing knowledge about the functioning of the conditionality principle in the EU enlargement policy. The scope of the conceptualization is defined by three research questions focusing on the membership conditionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií