Theses 

Nezaměstnanost mladých lidí a úspěch extremistických a populistických stran v Evropě – Bc. Jan Fridrichovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Fridrichovský

Bakalářská práce

Nezaměstnanost mladých lidí a úspěch extremistických a populistických stran v Evropě

Youth unemployment and success of extremist and populist parties in Europe

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Nezaměstnanost mladých lidí a úspěšnost extremistických a populistických stran v Evropě“ je rozbor faktorů, které ovlivňují úspěšnost extremistických a populistických stran se zaměřením na mladé lidi do 25 let a jejich ohrožení nezaměstnaností. První část práce popisuje fenomén vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě a jeho příčiny. Ve druhé části jsou nastíněna ideologická východiska extremistických a populistických stran a jejich vývoj v Evropě. V dalších částech jsou provedeny ekonometrické modely vysvětlující úspěšnost extremistických stran parlamentních volbách pomocí vysvětlujících proměnných, které vycházejí z rešerše literatury.

Abstract: The subject of the submitted bachelor thesis “Youth unemployment and success of extremist and populist parties in Europe“, is the analysis of factors determining the success of extremist and populist parties with emphasis on young people under 25 years and the threat of unemployment they are facing. The first part of the thesis describes the high youth unemployment phenomenon in Europe and its determinants. The ideological basis of extremist and populist parties are outlined in the second part as well as their development in Europe. Econometric models explaining the success of extremist parties in parliamentary elections are constructed in the next parts using the independent variables discussed in literature.

Klíčová slova: nezaměstnanost, nezaměstnanost mladých lidí, extremismus, populismus, krajní pravice, krajní levice, unemployment, youth unemployment, extremism, populism, far right, far left

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Lipovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz