Bc. Ilona Köhlerová

Diplomová práce

Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na mladé lidi ve Španělsku

Active labour market policy focused on young people in Spain
Anotace:
Nezaměstnanost mladých lidí je velkým problémem moderní společnosti, zvláště dnes v období ekonomické krize. Ve Španělsku je tato cílová skupina jednou z nejohroženějších na pracovním trhu a míra nezaměstnanosti mladých lidí se stále zvyšuje. Cílem této práce je nahlédnout na to, jak španělská politika zaměstnanosti reaguje na tento sociální problém a odpovědět otázku: „Jak a v čem podporuje aktivní …více
Abstract:
Youth unemployment is a major problem in modern society, especially now during the economic crisis. In Spain this target group is one of the most vulnerable at the labor market and the unemployment rate for young people keeps increasing. The aim of this work is to look at how the Spanish employment policy responds to this social problem and to answer the question: "How the active employment policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce