Petra MARTYNKOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace pravopisných pravidel v reklamních materiálech

Application of Spelling Rules in Promotional Materials
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav užívání pravopisných pravidel v současných reklamních textech. Teoretická část práce se snaží postihnout základní pojmy, jež s propagací souvisejí. Zabývá se reklamou z marketingového hlediska, reklamou jako druhem komunikace, která je uskutečňována prostřednictvím sdělovacích prostředků. Dále se práce zaměřuje na jazyk reklamy a na typické výrazové prostředky …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to analyse the status of following spelling rules in recent advertising texts. The theoretical part defines fundamental terms connected with promotion; it deals with advertising from the marketing point of view, advertising as a kind of communication carried out through mass media. It also focuses on the language of advertisements and typical means instrumental in attracting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Radim Šink

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTYNKOVÁ, Petra. Aplikace pravopisných pravidel v reklamních materiálech. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika v praxi - multikulturní vztahy v regionu