Theses 

Psychologické aspekty studia v zahraničí – Petra VACKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra VACKOVÁ

Diplomová práce

Psychologické aspekty studia v zahraničí

Psychological Aspects of Studying Abroad

Anotace: Tématem diplomové práce jsou studijní pobyty v zahraničí. Teoretická část přináší poznatky o adaptačním procesu na novou zemi, zabývá se akulturačními a copingovými strategiemi, kulturním šokem a jeho determinanty a také zpětným kulturním šokem, který se odehrává po návratu ze zahraničí. Dále přibližuje věkovou skupinu účastníků pobytů v zahraničí (21 {--} 26 let) z hlediska vývojové psychologie, popisuje zjištěné korelační vztahy mezi rysy osobnosti a některými aspekty dlouhodobého pobytu v zahraničí a nastiňuje osobnostní profil ideálního adepta na dlouhodobý pobyt v zahraničí. Výzkumná část informuje o poznatcích zjištěných ze 3 výzkumných dotazníků, které studenti vyplňovali před, během a po zkušenosti se studijním pobytem, a také z osobních rozhovorů. Hlavními zkoumanými oblastmi jsou: osobnostní profil jedince, změny vybraných charakteristik vlivem pobytu v zahraničí, motivace, očekávání a jejich splnění či nesplnění, průběh kulturního šoku a zpětného kulturního šoku.

Abstract: The topic of this thesis is study abroad. The theoretical part presents knowledge about the process of adaptation in a new country and its culture; then it deals with acculturative and coping strategies, culture shock and its determinants and also reverse culture shock, which takes place after arrival home form a foreign country. It also introduces the age group of participants on study abroad (21 {--} 26 years old) from the developmental psychology point of view. Then it describes the already known correlation relationships between personality characteristics and some aspects of long term stays abroad. Finally, it outlines a personality profile of the ideal person for a long term study abroad. The research part informs the reader about knowledge we have found out from 3 research questionnaires that were completed by students before, during and after the experience of study abroad, and also knowledge we have gained thanks to interviews with the students. The main research areas are the following: the personality profile, changes of chosen characteristics that have taken place due to the experience of the study abroad, motivation, expectations and their fulfillment, process of culture shock and reverse culture shock.

Klíčová slova: studijní pobyty v zahraničí, kulturní šok, zpětný kulturní šok, copingové strategie, akulturační strategie, mladá dospělost, adaptace, Erasmus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2010
  • Identifikátor: 9883

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Bílková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VACKOVÁ, Petra. Psychologické aspekty studia v zahraničí. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz