Ing. Petr BURIAN

Disertační práce

Analýza možností implementace číslicového zpracování signálu v obvodech FPGA

Implementation of Selected Bio-Inspired Techniques by Programmable Logic Devices
Abstract:
This thesis deals with the analyses and the implementation of selected unconventional bio-inspired techniques by programmable logic devices. The main objective of the thesis is to design and implement three selected bio-inspired techniques. In the first part, the focus is given to Cartesian Genetic Programming (CGP). The emphasis is put on the utilization in the domain of the evolvable hardware and …více
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá vybranými nekonvenčními technikami, které nalézají svoji inspiraci v biologii. Hlavní cíl práce je analyzovat tyto techniky, a tři vybrané implementovat v obvodech programovatelné logiky. První část práce se věnuje Kartézskému genetickému programování (KGP), důraz je kladen na jeho využití v oblasti evolučního návrhu a v oblasti vyvíjejících se obvodů. Autor představuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURIAN, Petr. Analýza možností implementace číslicového zpracování signálu v obvodech FPGA. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/