Marek Jelínek

Bakalářská práce

Kartézské Genetické Programování v Evolučním umění

Cartesian Genetic Programming in Evolutionary Art
Anotace:
Táto práca sa zaoberá evolučným umením so zameraním na využitie karteziánskeho genetického programovania. Cieľom práce je zhodnotiť využitie karteziánskeho genetického programovania v evolučnom umení a jeho porovnanie s ostatnými evolučnými technikami. V práci sme sa zamerali na problémy evolučného umenia, analýzu rôznych evolučných algoritmov a možnosti reprezentácie generovaného umenia formou obrázkov …více
Abstract:
This thesis deals with evolutionary art with focus on the use of cartesian genetic programming. The aim of this work is to evaluate the use of cartesian genetic programming in evolutionary art and its comparison with other evolutionary techniques. In this thesis we focused on problems of evolutionary art, analysis of different evolutionary algorithms and possibilities of representation of generated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Buriánek
  • Oponent: Jan Platoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika