Bc. Jakub Čecháček

Bachelor's thesis

Aplikace pro správu kvalifikačních prací průmyslového partnera Red Hat

Thesis Management System for Industrial Partner Red Hat
Abstract:
Práce se v první části zabývá architekturou a vývojem aplikací s využitím webového rámce Grails. Část druhá se zaměřuje na vývoj informačního systému pro správu závěrečných prací, popis využitých technologií a vybrané implementační detaily.
Abstract:
The aim of this thesis in its first part is to give an introduction to the development of applications with the use of Grails framework. The second part focuses on the development of thesis management system, description of used technologies and chosen implementation details.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Pechanec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky