Theses 

Inovační management v globálním a lokálním prostředí – Bc. Tomáš Smetana

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Smetana

Diplomová práce

Inovační management v globálním a lokálním prostředí

Innovation management in the global and local area

Anotace: Diplomová práce se zabývá inovačním managementem v lokálním a globálním prostředí. V teoretické části jsou podrobně rozebrány pojmy, které inovační management utváří a způsoby jakým je tento management podporován v rámci České republiky a Evropské unie. Teoretická část obsahuje charakteristické pojmy, které souvisí s inovačním managementem. V praktické části je nejdříve představen podnik Sun Drive s.r.o., jeho produkty, služby a síť do které je zapojen. Dále je provedeno několik analýz včetně strukturovaného rozhovoru s jeho dvěma jednateli, které nám odhalují inovační schopnosti daného managementu podniku s ohledem na teoretickou kapitolu. Na základě zjištěných informací jsou v závěru doporučeny další kroky ke zlepšení situace v podniku

Abstract: The thesis deals with the innovation management in the local and global environment. In the theoretical part there is a detailed analysis of the concepts formed in innovation management and the means by which this management is supported in the Czech Republic and the European Union. The theoretical part contains characteristic concepts which relate to the innovation management. The practical part introduces the Sun Drive Ltd. company on which there are subsequently conducted several analyzes, including a structured dialogue with its two executives. Specific analysis reveal the innovative potential of the company management. Based on the found information there are further steps recommended in the conclusion to improve the situation in the company.

Klíčová slova: Inovační management, Inovace, Sun Drive s.r.o., lokální prostředí, globální prostředí, inovační cyklus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Hýbler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz