Bc. Markéta Klímová

Diplomová práce

Mentoring a vliv mentora na vybrané žáky 2. stupně ZŠ Blažkova

Mentoring and influence of a mentor to selected pupils 2nd grade elementary school Blažkova
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mentoringem a vlivem mentora na vybrané žáky 2. stupně Základní školy Blažkova. V teoretické části se zaměřuji na vymezení pojmu mentoring, formy mentoringu a osobnost mentora. Také zde představuji projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“ a popisuji, jak probíhá práce mentora a mentoring na Základní škole Blažkova v rámci tohoto projektu. Krátce …více
Abstract:
The master thesis delas with the influence of a mentoring and mentor to selected 2nd grade pupils of elementary school Blažkova. The theoretical part is focused on the definition of mentoring, mentoring forms and mentor´s personality. There is also information about project „City of Brno improves the quality of education in primary schools“ which describes how mentor and mentoring works at the school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta