Bc. Monika Zieglerová

Diplomová práce

Bilingual Children in EFL Classes at Elementary School

Bilingual Children in EFL Classes at Elementary School
Anotace:
Práce pojednává o jevu zvaný bilingvismus dětí, zvláště pak o vzdělávání těchto dětí a skládá se ze dvou částí. Teoretická část se zabývá bilingvismem, bilingvní výchovou a bilingvním vzděláváním. Výzkumná část se zabývá případovými studiemi bilingvních dětí, navštěvujících vyučovací hodiny anglického jazyka a je založena na analýze rozhovorů s těmito dětmi, jejich rodiči a učiteli anglického jazyka …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the phenomenon of bilingual children and their education. The thesis consists of two parts. The theoretical part focuses on bilingualism, bilingual upbringing and bilingual education. The empirical part deals with case studies of bilingual children attending compulsory EFL classes and it is based on an analysis of interviews with bilingual children, their parents and their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta