Theses 

Marketingový výskum a návrh komunikačného mixu vybranej banky – Bc. Michal Šeffer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal Šeffer

Diplomová práce

Marketingový výskum a návrh komunikačného mixu vybranej banky

Marketing research and design of the communication mix of the selected bank

Abstract: The aim of thesis is to theoretically define marketing communications and marketing research services, to analyze the current communication mix, carry out research of consumer perception and propose new activities in the communication mix. This thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the characteristics of marketing, marketing communication service. The second chapter focuses on the analysis of the current communication mix and research of consumer perception Slovenská sporiteľňa, a. s. The third chapter contains proposals for new activities in communication mix and its benefits for the bank.

Abstract: Cieľom diplomovej práce je teoreticky vymedziť marketingovú komunikáciu a marketingový výskum v oblasti služieb, analyzovať súčasný komunikačný mix, uskutočniť výskum jeho vnímania zákazníkmi a navrhnúť nové aktivity komunikačného mixu. Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou marketingového výskumu a marketingovej komunikácie v oblasti služieb, analýzou súčasného komunikačného mixu a návrhom nových aktivít komunikačného mixu v Slovenskej sporiteľni, a. s. Diplomová práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na charakteristiku marketingu, marketingovej komunikácie v oblasti služieb. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného komunikačného mixu a výskumu jeho vnímania zákazníkmi Slovenskej sporiteľne, a. s. Tretia kapitola obsahuje návrhy nových aktivít komunikačného mixu a jeho prínosy pre banku.

Klíčová slova: marketing v bankovníctve, marketingová komunikácia, marketingový výskum, marketingový mix, komunikačný mix, banka, analýza, finančné služby marketing in banking, marketing communication, marketing research, marketing mix, communication mix, bank, analysis, financial services

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz