Bc. Zdeněk Józsa

Diplomová práce

Platforma pro offline aktualizaci WordPressu

A Platform for the Offline Updating of WordPress
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací platformy pro offline aktualizaci re-dakčního systému WordPress. Tento systém je ve velké míře celosvětově využíván k tvorbě webových stránek, přičemž jsou kladeny vysoké požadavky na jeho zabezpečení. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout vysoké úrovně zabezpečení, je provádění pravidelných aktualizací. Systém WordPress sám o sobě nabízí několik možností …více
Abstract:
The thesis deals with the design and implementation of the platform for offline updating of the WordPress content management system. This system is used extensively worldwide to create websites, with high security requirements. One way to achieve a high level of secu-rity is to perform regular updates. WordPress itself offers several ways to perform the up-date. However, when managing a higher number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Józsa, Zdeněk. Platforma pro offline aktualizaci WordPressu. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management