Jana Lachnittová

Bachelor's thesis

Evropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999

European mythology in American comics from 1939 till 1999
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití evropské mytologie v amerických komiksech v letech 1939-1999. Práce je zaměřena především na vydavatelskou tvorbu společnosti DC Comics. V teoretické části je stručně definována teorie komiksu a mýtu. V následujících kapitolách jsou vypsány postavy, organizace, místa či skupiny lidí, které mají spojitost s evropskými mytologiemi. Ty jsou rozděleny na …more
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the analysis of the utilization of European mythology in American comics from 1939 to 1999. The thesis primarily focuses on the publishing output of DC Comics. The theoretical part provides a brief definition of comic theory and myth. The following chapters list characters, organizations, places, or people connected to European mythologies. The mythologies are divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lachnittová, Jana. Evropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999. Liberec, 2023. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
History for Education / DJma-AJmi