Bc. Tomáš Kerekeš

Diplomová práce

Geopolitická rizika a analýza rizika země

Geopolitical risk and country risk analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá geopolitickými riziky a analýzou rizik země. Konkrétně se snaží identifikovat nejvýznamnější geopolitická rizika a zohlednit jejich vliv na ekonomický růst daného sektoru. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy. Rozebrána a popsána nejzávažnější geopolitická rizika, dále jejich historický a současný význam. Jsou popsány důvody jejich vzniku, další pravděpodobný …více
Abstract:
This thesis deals with the geopolitical risks and country risk analysis. Specifically I tried to identify the biggest geopolitical risks, and reflect their impact on economic in globe world. The most common terms are explained in the theoretical section of this thesis. Next I tried to analyze and describe the most serious geopolitical risks. I also described their historical background and present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní