Bc. Kateřina Vlčnovská

Bakalářská práce

British Indian Women and Their Representation in Contemporary British Fiction

British Indian Women and Their Representation in Contemporary British Fiction
Anotace:
Tato práce se zabývá postavením britsko-indických žen ve společnosti a jejich vyobrazením ve dvou dílech současné briské fikce - Brick Lane Moniky Ali a The Buddha of Suburbia Hanifa Kureishiho. První část práce se zabývá kulturním pozadím a sociálními normami týkajících se žen žijících v Jižní Asii, další část rozebírá postavení žen indického původu žijících ve Velké Británii a zda-li se jejich postavení …více
Abstract:
The thesis focuses on status and position of British Indian women in society and their representation in two works of contemporary British fiction - Brick Lane by Monica Ali and The Buddha of Suburbia by Hanif Kureishi. The first part of the thesis examines cultural background and social norms surrounding South Asian women. The next part looks at the status and position of women of South Asian origin …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Katarína Havranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura