Ing. Bc. Petr Mazák

Diplomová práce

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a jeho dopady na soudní znalce a znaleckou činnost

Novel of Regulation on Activity of Forensic Experts, Forensic Offices and Institutes Act and its Impact on Forensic Experts and Expert Activity
Anotace:
Diplomová práce „Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a jeho dopady na soudní znalce a znaleckou činnost“ pojednává o právním postavení znalců z pohledu aktuální právní úpravy v České republice. Tato práce se zabývá, jak charakteristikou jednotlivých ustanovení zákona, tak jejich přínosy a negativními dopady. Zahrnuje rovněž srovnání s původní právní úpravou a úpravu …více
Abstract:
The thesis Novel of Regulation on Activity of Forensic Experts, Forensic Offices and Institutes Act and its Impact on Forensic Experts and Expert Activity describes legal status of experts in view of actual legislation in Czech Republic. This thesis includes the characteristics of individual provisions of the law as well as their positive and negative impacts. It also contains comparison with original …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Anna Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa