Tomáš Václavíček

Bakalářská práce

What caused the hikes and dips of government bond yields during the Sovereign Bond crisis?

Co způsobilo vzestupy a pády úrokových měr státních dluhopisů během evropské dluhové krize?
Anotace:
Tato studie zkoumá faktory, ovlivňující výši spreadů úrokových měr státních dluhopisů oproti Německu na příkladu jedenácti zemí Eurozóny v rozmezí čtvrtletí 2000Q1 až 2013Q3 s důrazem na období evropské dluhové krize. Cílem práce je otestovat, zda vybrané finanční, fiskální a makroekonomické proměnné mají vliv na spreadů státních dluhopisů. Jedním z přínosů této práce je zkoumání potenciální změny …více
Abstract:
This study examines the determinants of government bond spreads vis-a-vis Germany for eleven EMU member countries in the period 2000Q1 to 2013Q3 with a special focus on the European Debt Crisis. The aim of the thesis is to test whether selected financial, fiscal and macroeconomic variables have an impact on government bond spreads. A novel contribution is testing whether there has been a significant …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Kamil Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42496