Bc. Jan Orálek

Diplomová práce

Exkurze do strojírenského podniku v rámci ZŠ

Excurse into engineering company within primary school
Anotace:
Tato diplomová práce nese název: „Exkurze do strojírenského podniku v rámci ZŠ“. Diplomová práce je zaměřena na didaktiku technického vzdělávání, konkrétně pak na specifickou formu výuky, exkurzi a s ní spojené technologie obrábění kovových materiálů. Práce je podložena odbornou literaturou, doplněna internetovými zdroji a výzkumem. Cílem práce je vytvořit vzorovou exkurzi, která může sloužit jako …více
Abstract:
This diploma thesis is entitled: "Excursion into engineering company within primary school." Diploma thesis is focused on the didactics of technical education, concretely on specific form of education, called excursion and the technologies of machining metal materials connected with it. The thesis is supported by the expert literature, internet sources and research. The goal is to create sample excursion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vybíral

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta