Mgr. Jana Štrosová

Bakalářská práce

Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti

Generalized and normal inverse Gaussian probability distribution
Anotace:
Práce se věnuje zobecněnému a normálnímu inverznímu Gaussovu rozdělení pravděpodobnosti. Je rozdělena do tří částí. První kapitola obsahuje základní pojmy z pravděpodobnosti a statistiky. Ve druhé kapitole jsou odvozeny nejdůležitější vlastnosti inverzního Gaussova rozdělení. Ve třetí kapitole se práce zabývá zobecněným Gaussovým rozdělením, jeho vztahy s ostatními rozděleními a některými jeho vlastnostmi …více
Abstract:
This thesis focuses on generalized and normal inverse Gaussian distribution. It is divided into three parts. The first part contains basic terms of probability and statistics. In the second part the most important properties of inverse Gaussian distribution are deduced. The third part deals with generalized inverse Gaussian distribution, its relations with other distributions and some of its properties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Kamil Rajdl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika