Mgr. Kamila Ondrušková

Bakalářská práce

Vztah ne/zodpovědnosti, mládí a individualizace

Relationship between ir/responsibility, youth and individualization
Anotace:
Uvedená studie sleduje proměny věkových struktur, věkových kategorií a vnímání času a související změny jejich vlivu na utváření aspektů a typů sociálních identit sociálních aktérů v tradiční, moderní a pozdně moderní společnosti. Ukazuje, že hlavní vliv na současné identity má v modernitě kořenící proces individualizace. Ten si v jistém smyslu protiřečí v tom, že standardizuje životy sociálních aktérů …více
Abstract:
Introduced study monitors transformations of age-based structures, age-based categories and transformations of time percieving and related changes in impact they have on aspects and types of social identities of social actors in traditional, modern and late modern societies. It demonstrates that process of individualization rooted in modernity has the main influence on contemporary identities. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma