Mgr. Kamila Ondrušková

Bachelor's thesis

Vztah ne/zodpovědnosti, mládí a individualizace

Relationship between ir/responsibility, youth and individualization
Abstract:
Uvedená studie sleduje proměny věkových struktur, věkových kategorií a vnímání času a související změny jejich vlivu na utváření aspektů a typů sociálních identit sociálních aktérů v tradiční, moderní a pozdně moderní společnosti. Ukazuje, že hlavní vliv na současné identity má v modernitě kořenící proces individualizace. Ten si v jistém smyslu protiřečí v tom, že standardizuje životy sociálních aktérů …more
Abstract:
Introduced study monitors transformations of age-based structures, age-based categories and transformations of time percieving and related changes in impact they have on aspects and types of social identities of social actors in traditional, modern and late modern societies. It demonstrates that process of individualization rooted in modernity has the main influence on contemporary identities. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Sociology