Bc. Vanda Skácalová

Bachelor's thesis

Tranzice Chorvatska: k demokracii přes válku a hybridní režim

Transition in Croatia: to democracy through war and hybrid regime
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá demokratizací Chorvatska, zejména potom aspekty, které ji markantně odlišují od transformací ostatních zemí střední a východní Evropy - občanskou válkou a režimem Franjo Tuđmana, kvůli nimž byl tento proces pozastaven na téměř deset let. Cílem práce je pochopit, proč došlo k přerušení transformace a co naopak vedlo k jejímu dokončení; na vývoj jsou aplikovány teoretické koncepty …more
Abstract:
Bachelor thesis handles democratization of Croatia, especially those aspects, which differenciate Croatian case from transformation of most of the Central and East European countries - civil war and Franjo Tudjman’s regime, which froze the process for nearly ten years. The aim is to comprehend why was the transformation disrupted and what led to it’s completion; theoretical concepts of democratization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michaela Strapáčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / International Relations

Theses on a related topic