Mgr. Ondřej Ngo

Bachelor's thesis

Indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu

Performance indicators in a colorectal cancer screening programme
Abstract:
Screeningový program kolorektálního karcinomu umožňuje snížit jeho incidenci a mortalitu. Tento účinek se však projevuje po delší době a je nutné monitorovat kvalitu tohoto komplexního programu už od samého počátku. K tomuto účelu slouží indikátory kvality, které jsou jednou z klíčových komponent zajišťujících jejich správnou funkčnost. V této práci je provedena sumarizace potenciálních indikátorů …more
Abstract:
The colorectal cancer screening programme is able to reduce the incidence and mortality. The effect of the screening programme could be seen after a long time and it is necessary to monitor the quality of this comprehensive programme from the beginning. For this purpose there are performance indicators, which are one of the key components, ensuring their correct function. The thesis summarizes potential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Mathematical Biology