Dominika PROKEŠOVÁ

Bachelor's thesis

USA-EU: nová fáze transatlantické spolupráce

USA-EU: new phase of transatlantic cooperation
Abstract:
Spolupráce USA- EU vstoupila po nástupu nové americké administrativy prezidenta Baracka Obamy v lednu 2009 do nové fáze. Tato práce si klade za cíl zkoumat skutečně nové momenty a kvalitu v transatlantické spolupráci. Změna v prezidentské funkci USA byla spojována v Evropě s vysokými, až nerealistickými očekáváními v novou kvalitu a otevřenost vzájemného dialogu. Práce se pokouší popsat oblasti, kde …more
Abstract:
In 2009 the cooperation between the USA and the EU entered a new stage after the succession of new American administration under the president Barrack Obama. This bachelor degree thesis aims to investigate these brand new moments and the quality of the transatlantic collaboration. In Europe, the change at the presidential post in the USA, was associated with high, even nonrealistic expectations concerning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROKEŠOVÁ, Dominika. USA-EU: nová fáze transatlantické spolupráce. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická