Dominika PROKEŠOVÁ

Bachelor's thesis

USA-EU: nová fáze transatlantické spolupráce

USA-EU: new phase of transatlantic cooperation
Anotácia:
Spolupráce USA- EU vstoupila po nástupu nové americké administrativy prezidenta Baracka Obamy v lednu 2009 do nové fáze. Tato práce si klade za cíl zkoumat skutečně nové momenty a kvalitu v transatlantické spolupráci. Změna v prezidentské funkci USA byla spojována v Evropě s vysokými, až nerealistickými očekáváními v novou kvalitu a otevřenost vzájemného dialogu. Práce se pokouší popsat oblasti, kde …viac
Abstract:
In 2009 the cooperation between the USA and the EU entered a new stage after the succession of new American administration under the president Barrack Obama. This bachelor degree thesis aims to investigate these brand new moments and the quality of the transatlantic collaboration. In Europe, the change at the presidential post in the USA, was associated with high, even nonrealistic expectations concerning …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKEŠOVÁ, Dominika. USA-EU: nová fáze transatlantické spolupráce. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická