Bc. Katarína Petrášková

Master's thesis

Vyhodnocení dostupnosti základních potravin pro osoby s poruchami stravování (celiakie)

Evaluation of the availability of basic food for people with eating disorders (celiac disease)
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení dostupnosti základních potravin pro osoby s celiakií a analýzu faktorů, které by mohli aktuální situaci ovlivnit. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku základních pojmů spojených s celiakií. Podává přehled o rozšíření nemoci mezi populací v různých zemích, charakterizuje formy celiakie a jejich možnou léčbu. Zabývá se bezlepkovou dietou a potravinami …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on evaluating the availability of basic foods for people with celiac disease and analysis of factors that could affect the current situation. The theoretical part contains the characteristics of the basic concepts associated with celiac disease. It gives an overview of the spread of the disease among populations in different countries, characterizes the forms of celiac …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management