Karin Kašková

Bakalářská práce

Udržitelná produkce bezlepkových potravin a jejich dostupnost v České republice

Sustainable Production of Gluten-Free Foods and their Availability in the Czech Republic
Anotace:
Oráce se zabývá problematikou udržitelné produkce bezlepkových potravin. Je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je řešena problematika udržitelného rozvoje, potravinové bezpečnosti a bezlepkových potravin. V další části se zabývá regionální firmou Ostrožsko a.s. a produkcí bezlepkových potravin ve zmíněné společnosti. V návrhové části jsou zařazeny návrhy …více
Abstract:
This work deals with the sustainable production of gluten-free foods. It is divided into two parts, theoretical and design. The theoretical part deals with the issue of sustainable development, food security and gluten-free foods. The next section deals with regional firm Ostrozsko Inc. and the production of gluten-free foods in the said company. In the design section are also included suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašková, Karin. Udržitelná produkce bezlepkových potravin a jejich dostupnost v České republice. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe