Bc. Miloslav Soukup

Bachelor's thesis

Využití diferenční skenovací kalorimetrie v potravinářství

Utilization of differential scanning calorimetry in food processing
Abstract:
Cílem této práce je představit nejrozšířenější techniku termické analýzy a její využití v potravinářství. První část práce se zabývá samotnou technikou diferenční skenovací kalorimetrie včetně praktického nastavení DSC experimentu a jejími modifikacemi. Druhá hlavní část zkoumá její použitelnost pro studium čtyř hlavních potravinových složek ? škrobů, cukrů, tuků a bílkovin.
Abstract:
The aim of this work is to present the most widely used thermal analysis technique and its use in the food industry. The first part deal with the technique of differential scanning calorimetry including practical settings DSC experiment and its modifications . The second major section examines its applicability to the study of the four major food components - starch, sugars, fats and proteins.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Soukup, Miloslav. Využití diferenční skenovací kalorimetrie v potravinářství. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Technical Chemistry / Chemistry and Technical Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.