Bc. Helena Marešová

Bakalářská práce

Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti

Adolescence and drug addiction: factors affecting the process of overcoming drug addiction
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o drogové závislosti v souvislosti s dospíváním a poruchami chování. Dále je orientována na proces překonávání drogové závislosti s ohledem na faktory, jež tento proces ovlivňují. Cílem práce je zmapovat a popsat faktory, jež proces překonávání drogové závislosti ovlivňují. Teoretická část je uvedením do problematiky dospívání, drogové závislosti a poruch chování. Přináší …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with drug addiction in the context of adolescence and behavioral disorders. It is also focused on the process of overcoming drug addiction in relation to the factors that influence this process. The aim is to map and describe the factors that the process of overcoming drug addiction affect. The theoretical part is an introduction to the problems of adolescence, drug addiction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta