Bc. Helena Marešová

Bachelor's thesis

Dospívání a drogová závislost: faktory ovlivňující proces překonávání drogové závislosti

Adolescence and drug addiction: factors affecting the process of overcoming drug addiction
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o drogové závislosti v souvislosti s dospíváním a poruchami chování. Dále je orientována na proces překonávání drogové závislosti s ohledem na faktory, jež tento proces ovlivňují. Cílem práce je zmapovat a popsat faktory, jež proces překonávání drogové závislosti ovlivňují. Teoretická část je uvedením do problematiky dospívání, drogové závislosti a poruch chování. Přináší …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with drug addiction in the context of adolescence and behavioral disorders. It is also focused on the process of overcoming drug addiction in relation to the factors that influence this process. The aim is to map and describe the factors that the process of overcoming drug addiction affect. The theoretical part is an introduction to the problems of adolescence, drug addiction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta