Aneta Bencová

Diplomová práce

Psychologie reklamy a její využití pro podporu image podniku/Psychology Of Advertising And Its Use To Support The Image Of The Organization

Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit využití psychologie reklamy ve firemní strategii a na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření užšího segmentu obyvatel České republiky navrhnout zlepšení a konkrétní reklamní kampaň, která by mohla pomoci ke zlepšení propagace podniku. Teoretická část bude zaměřena na popis koncepce tvorby reklamy, účel reklamy a její vliv na spotřebitele. Praktická část …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the use of advertising psychology in corporate strategy and based on the findings of a questionnaire survey of the general public to propose improvements and a specific advertising campaign that could help improve business promotion. The theoretical part will focus on the description of the concept of advertising, the purpose of advertising and its impact on consum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program:
Řízení rozvojových projektů