Bc. Vendula Kalábová

Diplomová práce

Zavedení a optimalizace metodiky pro stanovení lipofilních a hydrofilních vitamínů v biologických vzorcích.

Introduction and optimalization of methodology for determination of lipophilic and hydrophilic vitamins in biological samples
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodami, které se používají pro stanovení vitamínů, přičemž se zaměřuje především na metody chromatografické. Dále je zde uvedena charakteristika vitamínů rozpustných v tucích i ve vodě, jejich fyziologický význam, denní potřeba, výskyt v potravinách a metody, které jsou vhodné pro jejich analýzu. Experimentální část zahrnuje popis přípravy vzorků, metody extrakce vitamínů …více
Abstract:
The main scope of this diploma thesis are the methods used for building vitamins, especially priorizing chromatographic methods. You can also find the characteristics of vitamins dissolvable in fat and water, their physiological meaning, daily use, presence in foodstuffs and methods, which are suitable for their analysis. The experimental part describes the sample preparation, their vitamin extraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Ekotrofologie