Lucie Edlmanová

Bakalářská práce

Izraelsko-palestinský konflikt během druhé intifády

Israeli-Palestinian conflict during the second intifada
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá izraelsko-palestinským konfliktem. Nejprve jsou vysvětleni aktéři konfliktu a vztahy mezi Palestinou a Izraelem, dále období před rokem 2000 a následuje hlavní téma bakalářské práce – tedy druhá intifáda. Kapitola obsahuje její spouštěče, průběh, dopady a období krátce po tomto konfliktu. Poté jsou popsány izraelsko-palestinské vztahy po druhé intifádě až do současnosti. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Israeli-Palestinian conflict. There are explained the actors of the conflict and relations between Palestine and Israel, then the period before year 2000, followed by the main topic of this work – the second intifada. The chapter contains what caused the second intifada, its course, impacts and period right after this conflict. Then there are described Israeli-Palestinian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.