Bc. Olga Čejková

Bachelor's thesis

Islám po česku? „Umírněný islám“ jako podmínka akceptace muslimské menšiny v českém kulturním prostředí.

Czech Islam? "Moderate Islam" as a requirement of acceptance of Muslim minorities in the Czech cultural milieu.
Anotácia:
Požadavek „modernizace“ islámu ve smyslu vyhlazení třecích ploch s evropskou kulturou rozvíjejí kritičtí konzervativní autoři typu G. Kepela, některé pravicové politické strany v rámci svých programů či různá informační média podobného zaměření. V českém mediálním prostředí je to např. server Eurabia profilující se přímo jako „varující před hrozbou islamizace“ a vznášející explicitní ultimátum islámu …viac
Abstract:
The requirement of "modernization" of Islam in the meaning of breaking through controversies with European culture is developed by critical conservative authors such as Gilles Kepel and the others, some conservative parties and media of these type of thinking. It is Eurabia.cz website in the Czech media space profilig itself as "warning against the threat of Islamisation" and giving an explicit ultimatum …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta