Andrea THÜROVÁ

Bachelor's thesis

HIV a Aids v České republice

HIV and AIDS in the Czech Republic
Abstract:
Ve své bakalářské práci jsem popsala infekci HIV a onemocnění AIDS. Zaměřila jsem se na její historii, epidemiologii, patogenezi, léčbu a prevenci. Popsala jsem všechny možné druhy přenosu. Práce je zaměřena na prevenci onemocnění, jsou zde uvedeny i HIV poradny a České společnosti AIDS pomoci, kde jsou popsány základní údaje o centrech, která jsou zaměřena na prevenci onemocnění. Praktická část bakalářské …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on HIV infection and AIDS. I have concentrated on history, epidemiology, pathogenesis, treatment and prevention. I have described all the transmission ways. The thesis is aimed at prevention. Therefore HIV consultation facilities and the AIDS Society concentrating on AIDS prevention are specified here including their basic data. The practical part is aimed at students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011
Identifier: 37523

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Daniela Fránová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

THÜROVÁ, Andrea. HIV a Aids v České republice. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Public Health Service / Public Health Protection