Bc. Adam Buriánek

Bakalářská práce

Návrh stavebních úprav křižovatky II/355 a II/358 v Chrasti

Design of construction work for intersection II/355 and II/358 in Chrast
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na studii návrhu úpravy stávající průsečné křižovatky silnic II/358 a II/355 v Chrasti a úprav dotčené oblasti zpevněných ploch uličního prostoru. Textová část zahrnuje popis stávajícího stavu a dopravně inženýrské zhodnocení stávajícího stavu křižovatky. Na základě předchozích údajů se následně textová část zabývá návrhem úprav křižovatky v podobě dvou variant řešení. …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the study of the design of the modification of the existing intersection of roads II / 358 and II / 355 in Chrast and the modification of the affected area of paved areas of the street space. The text part includes a description of the current state and traffic engineering evaluation of the current state of the intersection. Based on the previous data, the text part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buriánek, Adam. Návrh stavebních úprav křižovatky II/355 a II/358 v Chrasti. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera