Bc. Jiří Pešek

Diplomová práce

Změna organizace dopravy v Hlinsku

The change of transport organization in Hlinsko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnou organizace dopravy v Hlinsku. Na základě analýzy současného stavu organizace dopravy jsou navrženy změny, které povedou ke zklidnění dopravy a ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Závěrem jsou posouzeny varianty předložených návrhů, ze kterých je zvolen směr, jakým je třeba se ubírat do budoucna.
Abstract:
The thesis deals with the change of transport organization in Hlinsko. Based on an analysis of the current state of transport organization, the changes are proposed in a way that will lead to the calm of transport and to increase the traffic safety in the city. Finally, variants of the proposals are considered by the direction in which it is necessary to proceed in the future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pešek, Jiří. Změna organizace dopravy v Hlinsku. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera