Kateřina Bláhová

Bakalářská práce

Dějiny a architektura jezuitského řádu v Chorvatsku

History and architecture of the Society of Jesus in Croatia
Anotace:
Cílem práce bylo nastínit historii a kulturu jezuitského řádu na území Chorvatska. Práce klade především důraz na barokní architekturu, kterou řád využíval ke stavbě svých sídel či kostelů. Značná část je i věnována jeho historickému vývoji, od počátku jejich působení až po současnost. Práce je soustředěna na období baroka, kdy byla nejsilnější léta tohoto katolického řádu, ale prezentuje i pozdější …více
Abstract:
Purpose of this thesis was to delineate history and culture of Society of Jesus on the territory of Croatia. Thesis is concentrating on baroque architecture, which was usually used by this order for their residency or churches. Significant part is dedicated to historical development since the beginnig until contemporaneity. Bachelor thesis is concentrated on period during baroque era, when there were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Téra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bláhová, Kateřina. Dějiny a architektura jezuitského řádu v Chorvatsku. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Slavistická studia zemí EU - chorvatština + Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.