Miroslav Jurásek

Doctoral thesis

Úvahy o globálním řádu po skončení studené války: perspektiva Francise Fukuyamy a Samuela P. Huntingtona

Reflections on the Global Order after the End of the Cold War: the Perspective of Francis Fukuyama and Samuel P. Huntington
Abstract:
Doba po skončení studené války byla velmi nejistá. Pro správné rozhodování politici museli zvažovat celou řadu scénářů predikujících možné globální trendy. Většinu těchto vizí globálního uspořádání je možné klasifikovat ve smyslu řád a anarchie. Na začátku 90. let minulého století vyšly dvě celosvětově známé knihy "Konec dějin a poslední člověk" od Francise Fukuyamy a "Střet civilizací. Boj kultur …more
Abstract:
The times coming with the End of the Cold War were very turbulent. Politicians had to take into the consideration lots of scenarios and the next global trends to make correct decisions. Most of the very numerous visions of the future global order followed more or less the twofold pattern: order or anarchy. "The End of History and the Last Man" and "The Clash of Civilizations and the Remaking of World …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Veselý
  • Reader: Zuzana Lehmannová, Dalibor Vlček, Eduard Gombár

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48308