Jan Rada

Bachelor's thesis

Fenom=n vytrvalostních sportů - Spartan Race a Gladiátor Race

Phenomenon ultra-endurance races - Spartan Race and Gladiator Race
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá extrémními překážkovými závody, zejména Spartan Race a Gladiátor Race. Autor chce zjistit, jak vznikl tento fenomén a co motivuje jednotlivé běžce k účasti překážkového závodu. Nadále se práce zaměřuje na komunitu lidí, která se věnuje extrémním přeekážkovým běhům. V neposlední řadě, práce přibližuje dané téma a snaží se zjistit, z jakého důvodu se stalu překážkové závody …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with extreme obstacle course races, especially with Spartan Race and Glaadiator Race. The author wants to investigate the origin of this phenomenom and how common it is to participate in a obstacle course race. This thesis focuses on the community of people who are interested in extreme obstacle course races. Last but least, this thesis introduces the topis and tries to find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rada, Jan. Fenom=n vytrvalostních sportů - Spartan Race a Gladiátor Race. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Sociology / Social Anthropology