Ing. Ching-Feng Li, Ph.D.

Disertační práce

Diversity of mountain forest vegetation in Taiwan

Diversity of mountain forest vegetation in Taiwan
Anotace:
První vegetační studie na Tchaj-wanu začaly na počátku 20. století. Dodnes však chybí jednotný koncept vegetační klasifikace, který by umožnil pochopení ekologických zákonitostí v rozšíření vegetačních typů. Je to především proto, že autoři jednotlivých studií používali různé přístupy ke klasifikaci vegetace, různé metody analýzy vegetačních dat a různou nomenklaturu. Pro získání detailního popisu …více
Anotace:
etační zóně na Taiwanu a v subtropické části kontinentální Číny by měly být zahrnuty do stejných tříd, které jsou zároveň odlišné od tříd vyskytujících se v temperátní a boreální zóně východní Asie. Důvodem je především výskyt a někdy i dominance stálezelených listnatých dřevin.
Abstract:
In Taiwan, vegetation studies began from the beginning of the 20th century. Due to different approaches applied in vegetation classification, different methods of vegetation data analysis and diverse nomenclature systems used among studies, there is still a lack of a general concept which can be used to understand the ecological patterns of vegetation distribution. In order to have a comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., prof. Dr. Helge Bruelheide

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta