Katarína Ondrišíková

Bakalářská práce

Technické zabezpečenie únikových ciest v rámci hromadných akcií športového charakteru organizovaných v objekte športovej haly

Technical Provision of Escape during the Sports Mass Events Organized in the Building of the Sports Hall
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou evakuácie a posúdenia únikových ciest z objektu Ostravar arény. V teoretickej časti sú popísané všeobecne únikové cesty, evakuácia, príčiny evakuácie na štadiónoch a popis štadiónu. Cieľ tejto práce je popísaný v praktickej časti, a to navrhnutie vnútornej dispozície haly a posúdenie únikových ciest pri dvoch konkrétnych akciách.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of evacuation and assessment of escape routes from the Ostravar arena. In the theortical part is described escape routes in general, evacuation, causes of evacuation in stadiums and the description of the stadium. The aim of this thesis is described in practical part, namely the design of hall inside and the assessment of escape routes for two specific events …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Tereza Česelská
  • Oponent: Eva Šopíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu