Nikola JEDLIČKOVÁ

Bakalářská práce

Hry na rozvoj sociálních dovedností pro děti předškolního věku

Plays for a social skills development for preschool children
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o důležitosti rozvoje sociálních dovedností předškolních dětí prostřednictvím her. Hry se zaměřují na spolupráci mezi dětmi, dobré chování k druhým lidem a schopnost komunikace. Teoretická část obsahuje především poznatky o základních pojmech k danému tématu, charakteristiku vývojových specifik předškolního dítěte, hry jako výchovného prostředku a evaluace vzdělávacích programů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the importance of developing the social skills of preschool children through games. Games focus on cooperation among children, good behavior towards other people and communication ability. The theoretical part contains mainly knowledge about basic concepts on the given topic, characteristics of developmental specifics of preschool child, game as a means of education and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Alena Váchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEDLIČKOVÁ, Nikola. Hry na rozvoj sociálních dovedností pro děti předškolního věku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p1l3qg p1l3qg/2
20. 3. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.