Štefan BELKO

Bakalářská práce

Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace románu Alexandra Dumase Tři mušketýři.

Vybrané filmové adaptace románu Alexandra Dumase Tři mušketýři.

Film adaptations of literary work Selected adaptations of the novel Three musketeers by Alexandre Dumas
Anotace:
Práce se zabývá filmovými adaptacemi známého literárního díla Alexandra Dumase Tři mušketýři. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený pohled na vybraná filmová zpracování románu, jejich vzájemné porovnání a na to, jak se vyrovnala s knižní předlohou. V teoretické části se zabývá odbornými analýzami problematiky filmových adaptací literárních děl. Dále popisuje život a dílo autora a zjišťuje, kde …více
Abstract:
This thesis analyzes the film adaptations of Three Musketeers by Alexandre Dumas. The aim of this project is to summarize the abstracts of selected film adaptations, offer a complete comparison to the original work. The theoretical section offers technical analyses of these film adaptations. Furthermore, it outlines the life of the author along with the description of his inspiration. Not only is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
Identifikátor: 42496

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BELKO, Štefan. Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace románu Alexandra Dumase Tři mušketýři.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická