Bc. Polyna Sysoeva

Diplomová práce

Marketing lázeňských zařízení v České republice a v zahraničí - komparativní analýza

Spa Facilities Marketing in the Czech Republic and Abroad - Comparative Analysis
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě komparativní analýzy zjistit podobnosti či odlišnosti v systému lázeňství v České republice a Bělorusku. Dílčím cílem je na základě komparativní analýzy marketingového mixu Alexandria Spa & Wellness hotelu a sanatoria Naroč vytvořit portfolio návrhů a doporučení na zlepšení lázeňských služeb sanatoria Naroč. Pro zpracování práce byla vyhotovena literární rešerše …více
Abstract:
The purpose of this graduation thesis is discovering coincidences and differences in the systems of sanatorium-and-spa resort service in the Czech Republic and Belarus, this discovering is based on the comparative analysis. The subgoal of the work is creating a portfolio of suggestions aimed at improving sanatorium-and-spa resorts service of the convalescence home Naroch, the portfolio is again founded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze