Mgr. Prokop Lang

Diplomová práce

Osobnost a svéprávnost daňového subjektu

Personality and Legal Capacity of Tax Subject
Anotace:
Diplomová práce pojednává o osobnosti a svéprávnosti daňového subjektu. Práce se nejprve zabývá pojmy osobnost a svéprávnost, a to převážně ve vztahu k novelizaci občanského zákoníku, jenž nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a k celkové rekodifikaci soukromého práva. Dále se práce zabývá pojmem zastoupení z pohledu občanského zákoníku a z pohledu daňového řádu. Část následující je věnována daňovému subjektu …více
Abstract:
This master thesis discusses the personality and legal capacity of the tax entity. Firstly, the work deals with the concepts of personality and legal capacity, mostly in relation to the amendment to the Civil Code which came into force on 1 January 2014 and the overall recodification of private law. Furthermore, this work deals with the concept of representation, both in terms of the Civil Code, as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo