Theses 

Koordinátor festivalu Setkání/Encounter 2018 – Stanislav Čaban

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Stanislav Čaban

Bakalářská práce

Koordinátor festivalu Setkání/Encounter 2018

Student coordinator of the International Festival of Theatre Schools Setkání/Encounter 2018

Anotace: Cílem této práce je popsat Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, seznámit se s jeho historií a vývojem až po aktuálně skončený ročník; a zároveň přiblížit pozici studentského koordinátora 28. ročníku. V práci jsou shrnuty jak obecné údaje o této funkci, tak osobní pohled koordinátora s uvedenými doporučeními. Ta mohou být přínosná především budoucím koordinátorům projektu.

Abstract: The aim of this work is to describe the International Festival of Theater Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER, to get acquainted with its history and development until the currently finished year; and at the same time bring the position of the student coordinator of the 28th year. The work summarizes both general data about this function and the personal view of the coordinator with these recommendations. These can be of benefit in particular to future project coordinators.

Klíčová slova: Festival, SETKÁNÍ/ENCOUNTER, koordinátor, Brno, studentský, divadlo

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qs911/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:49, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz