BcA. Denisa Sedláčková

Bakalářská práce

Studentský koordinátor Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017

Student coordinator at the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017
Anotace:
Absolventská práce dokumentuje výkon studentského koordinátora na Mezinárodním festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. Obsahuje popis samotného festivalu z hlediska projektu, zabývá se konkrétnostmi z jeho 27. ročníku, včetně organizační struktury festivalu. Nakonec rozebírá pracovní náplň samotného koordinátora. Součástí dokumentace jsou dílčí zhodnocení a doporučení, která mají sloužit …více
Abstract:
The thesis is focused on the performance of the student coordinator at the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. This work contains a description of the festival as a project, and deals with the specific details of its 27th edition, including the organisational structure. Eventually, it analyses the work of the student coordinator herself. Apart of the documentation consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/hl5er/